Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży

Kierunek kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

Rejestracja szkoły:

Szkoła została wpisana w dniu 10 sierpnia 1999 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Łomża - zaświadczenie nr 9/99.

Siedziba szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży przy pl. Kościuszki 3

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.1999 r. nadane przez Prezydenta Miasta Łomży decyzją nr ZOSiP-III-021/1/9/99/D z dnia 10 sierpnia 1999 r.

Nadzór pedagogiczny:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku (oddział zamiejscowy w Łomży)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Łomży jest jedną z najstarszych szkół farmaceutycznych niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1999 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Łomży przy pl. Kościuszki 2 (w soboty i niedziele słuchacze mają możliwość bezpośredniego kontaktu z dyrektorem i sekretarką). Z kolei sekretariat szkoły mieści się w lokalu SSP "Stopka" (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Kształcimy od 1999 r. w zawodzie technik farmaceutyczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu i interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia i dobra zdawalność państwowego egzaminu zawodowego. W 2013 roku nasza absolwentka została laureatką medalu Primus Optimorum.

Oferujemy też kształcenie w przydatnym zawodzie technika masażysty.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Telefon

86 216 42 61
faks 86 215 11 51

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży
18-403 Łomża, Al. Piłsudskiego 83