Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Ciechanowie

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Siedziba szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, 17 Stycznia 66, Ciechanów

 

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Ciechanowskiego

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie, prowadzona przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2008 r. Jej siedziba mieści się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 66.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2008 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci z uprawnieniami egzaminatora i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu, interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 96% w 2013 r., 95% w 2014 r. i 100% w roku 2018 i 2019.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Telefon

+48 784 673 863 (sektetariat)
+48 602 643 692 (dyrektor)

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów