Trwa nabór na kierunek

Technik Farmaceutyczny

Zobacz

Trwa nabór na kierunek

Opiekun medyczny

Zobacz

Obserwuj Nas nafacebooku

"Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie,
nikt mu go nie może odebrać.
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski."

- Benjamin Franklin

O NAS

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży istnieje od 1981 roku. Prowadzi działalność kulturotwórczą, wydawniczą i oświatową.


Tradycja

W szkolnictwie medycznym działamy od 1999 roku. Najstarszą szkołą jest Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży, rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Obecnie prowadzimy 15 szkół o kierunku technik farmaceutyczny i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Stowarzyszenie Stopka jest wydawcą pierwszego i jedynego zatwierdzonego przez MEN podręcznika – Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. I oraz Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. II.

Zapewniamy:
- wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców,
- przyjazną atmosferę

 
U nas
Absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 
Uczniowie szkoły po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS
Image
Image
Image

Primus Optimorum

W 2009 roku red. Stanisław Zagórski - prezes Stowarzyszenia Stopka - postanowił uhonorować specjalnym medalem absolwentów szkół policealnych Stopki za najlepsze wyniki w nauce potwierdzone państwowym egzaminem zawodowym. Złoty Medal Primus Optimorum wraz z nagrodą pieniężną jest od tego roku wręczany trzem absolwentom, wybranym przez Jury medalu spośród kandydatów zgłoszonych przez szkoły. Awers medalu przedstawia Klaudiusza Galena – ojca farmacji. Wykonawcą medalu Primus Optimorum jest łomżyński rzeŸbiarz Adam Tymiński.