Trwa nabór na kierunek

Technik Farmaceutyczny

Zobacz

Trwa nabór na kierunek

Opiekun medyczny

Zobacz

"Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie,
nikt mu go nie może odebrać.
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski."

- Benjamin Franklin

O NAS

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży istnieje od 1981 roku. Prowadzi działalność kulturotwórczą, wydawniczą i oświatową.


Tradycja

W szkolnictwie medycznym działamy od 1999 roku. Najstarszą szkołą jest Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży, rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Obecnie prowadzimy 15 szkół o kierunku technik farmaceutyczny i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Stowarzyszenie Stopka jest wydawcą pierwszego i jedynego zatwierdzonego przez MEN podręcznika – Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. I oraz Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. II.

Zapewniamy:
- wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców,
- przyjazną atmosferę

 
U nas
Absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 
Uczniowie szkoły po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS
Image
Image
Image

Primus Optimorum

W 2009 roku red. Stanisław Zagórski - prezes Stowarzyszenia Stopka - postanowił uhonorować specjalnym medalem absolwentów szkół policealnych Stopki za najlepsze wyniki w nauce potwierdzone państwowym egzaminem zawodowym. Złoty Medal Primus Optimorum wraz z nagrodą pieniężną jest od tego roku wręczany trzem absolwentom, wybranym przez Jury medalu spośród kandydatów zgłoszonych przez szkoły. Awers medalu przedstawia Klaudiusza Galena – ojca farmacji. Wykonawcą medalu Primus Optimorum jest łomżyński rzeŸbiarz Adam Tymiński.