Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Zielonej Górze

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Zielonej Górze
65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 49 b
Dyżury rekrutacyjne sekretariatu szkoły w sierpniu ;wtorki od godz 10.30 do 12.00 i czwartki z wyjątkiem 15.08.19 od godz. 16.30 do 18.00.
( informacja telefoniczna codziennie pod nr 607245230)

Sekretariat i laboratoria