Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie
Zespól Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Wojska Polskiego 12
11-400 Kętrzyn