Formularz Rekrutacyjny

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Zielonej Górze
Proszę wypełnić wymagane pola.

Sekretariat i laboratoria


Część zajęć dydaktycznych i zajęcia wychowania fizycznego


Adres e-mail

psfzgora@stopkapress.com.pl

Telefon

68 329 29 28
+48 607 245 230

Adres

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Zielonej Górze
65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 49 b