Szkoła Policealna Medyczna w Iławie

Adres

Szkoła Policealna Medyczna w Iławie
Liceum Ogólnokształcące im. Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 1
14-200 Iława