Sekretariat i laboratoria


Dyżury rekrutacyjne sekretariatu szkoły w sierpniu ;wtorki od godz 10.30 do 12.00 i czwartki z wyjątkiem 15.08.19 od godz. 16.30 do 18.00.
( informacja telefoniczna codziennie pod nr 607245230)
Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Zielonej Górze

Kierunek kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Zielona Góra (Zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze nr EW.4320/08/0)

Siedziba szkoły:

Sekretariat i laboratoria: Zielona Góra, ul. Kupiecka 49B
Część zajęć dydaktycznych i zajęcia wychowania fizycznego: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25A

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia rozpoczęcia działalności szkoły, tj. od 1.09.2001 r. nadane decyzją Prezydenta Miasta nr EW.4321/01/2001z dnia 2 maja 2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (delegatura Kuratorium w Zielonej Górze)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Zielonej Górze, prowadzona przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2001 r.
Jej siedziba jest zlokalizowana w centrum Zielonej Góry przy ul. Kupieckiej 49b. Tu mieszczą się laboratoria i sekretariat studium. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ekologicznych przy ul. Francuskiej 25a.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2001 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami egzaminatora, lekarz oraz kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze. Każdy uczeń ma do dyspozycji stanowisko do wykonania leku recepturowego, zestaw surowców i sprzętu do ćwiczeń

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas najwyższa  od wielu lat w woj. lubuskim zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w 2018 r. w sesjach letniej i zimowej oraz bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu.

JEDYNIE U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKOŃCZENIA NAUKI W DWULETNIM CYKLU NAUCZANIA.

OD WRZEŚNIA 2019 REALIZUJEMY IV SEMESTR NAUKI KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM ZAWODOWYM W STYCZNIU 2020.Szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!


Strona internetowa Policealnego Studium Farmaceutycznego w Zielonej Górze

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Zielonej Górze
65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 49 b