Informacje o kierunku OPIEKUN MEDYCZNY

This image for Image Layouts addon

OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja K1

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


OKRES NAUKI: 1 ROK

Tryb kształcenia: zaoczny

 • Szkoła przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 • Matura nie jest wymagana.

Wymagane dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - skierowanie wystawia Szkoła.
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej, zjazdy dwa razy w miesiącu.
Absolwent może podjąć pracę w następujących miejscach:

 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 • hospicjach i sanatoriach,
 • może też świadczyć pracę w domach pacjentów - opieka indywidualna.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
   

 • podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt z chorym i jego rodziną,
 • rozpoznaje problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,
 • wykonuje zabieg higieniczne,
 • współpracuje z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi,
 • świadczy pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty międzyludzkie z osobami chorymi i niesamodzielnymi.

Na kierunek opiekun medyczny prowadzimy rekrutację w następujących miastach: