Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Warszawie Białołęce

Kierunek kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod nr 388Z.

Siedziba szkoły:

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, ul. Vincenta van Gogha 1

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane decyzją nr 45/BE/2010 z dnia 19 mają 2010 r. Prezydenta m. st. Warszaw

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Warszawie Białołęce, prowadzona przez Stowarzyszenie "Stopka", mieści się w CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Warszawie przy ul. Vincenta van Gogha 1.

Zapraszamy
wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształci
my od 2010 r. w zawodzie technika farmaceutycznego.

Dajemy wszystkim szansę
zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację
programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę
dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi
pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne
materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi
zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy
praktyczną naukę zawodu.

Prowadzimy
bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom
przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Informujemy
: Dojazd z terenu Warszawy metrem, tramwajem nr 2 i 17, autobusami 509, 516, 101, E-8, z Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Chotomowa i Modlina komunikacją podmiejską lub pociągiem.
Szkoła znajduje się w pobliżu mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północny).

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Adres e-mail

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Warszawie Białołęce
siedziba: CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
03-188 Warszawa, ul. Vincenta van Gogha 1