W okresie 6.07-25.08 sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 10-15. Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Stargardzie Szczecińskim

Kierunek kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ewidencji działalności oświatowej pod nr OK.3.Żi.4321-99/08.

Siedziba szkoły:

Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I, ul. Park 3 Maja 2

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.2008 r. nadane przez Starostę Stargardzkiego decyzją nr OK.3.Żi-4324-38 z dnia 13 marca 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Stargardzie Szczecińskim, prowadzona przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2009 r. Jej siedziba mieści się w Zespole Szkół Nr 1 im. Mieszka I, ul. Park 3 Maja 2.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2009 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy przyjmujących na praktyki naszych uczniów i zatrudniających absolwentów.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne.

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci, lekarz i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze. Każdy uczeń ma do dyspozycji stanowisko do wykonania leku recepturowego, zestaw surowców i sprzętu do ćwiczeń.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu i organizujemy interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas bardzo dobre praktyczne przygotowanie do zawodu i wysoka zdawalność egzaminu zawodowego. Jedna z absolwentek szkoły jest laureatką medalu Primus Optimorum.


Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!

Strona internetowa Policealnego Studium Farmaceutycznego w Stargardzie Szczecińskim

Adres e-mail

Telefon

662 098 536

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Stargardzie Szczecińskim
Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I, ul. Park 3 Maja 2