Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Zielonej Górze


                                                                  Rekrutacja na rok szkolny 2017/18
                                                               Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:   
23 1060 0076 0000 3300 0051 1917
z dopiskiem: wpisowe do studium w Zielonej Górze

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 10 w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25a w sali nr 115. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

 Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Zielona Góra.doc)Podanie Zielona Góra.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Zielona Góra.pdf)Podanie Zielona Góra.pdf[ ]74 kB