Aktualnie trwa rekrutacja na semestr wiosenny, planowany początek nauki to 17 luty 2018 r.

Szkoła prowadzi ostatni już nabór na kierunek technik farmaceutyczny.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 17 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 10 w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25a w sali nr 115. Tego dnia planowany jest także początek zajęć lekcyjnych.

 

100% absolwentów szkoły w Zielonej Górze zdało w czerwcu 2015 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczn. Od kilku lat zdawalność przekracza 90% i jest najwyższa w woj. lubuskim.