Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zielonej Górze
65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 49 b
tel. (68) 329 29 28
tel. kom. 607 245 230
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.studiumfarmacji.zgora.pl

sekretariat szkoły jest czynny w okresie rekrutacji (styczeń, luty) we wtorki,i czwartki i soboty w godz. 11.00-13.00, informacje udzielane są pod numerem kom. 607 245 230

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zielonej Górze

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Zielona Góra (Zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze nr EW.4320/08/0).

Siedziba Studium:

Sekretariat i laboratoria: Zielona Góra, ul. Kupiecka 49B
Część zajęć dydaktycznych i zajęcia wychowania fizycznego: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25A

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia rozpoczęcia działalności szkoły, tj. od 1.09.2001 r. nadane decyzją Prezydenta Miasta nr EW.4321/01/2001z dnia 2 maja 2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (delegatura Kuratorium w Zielonej Górze)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

 • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
 • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
 • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez 3-4 dni w tygodniu;
 • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
 • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
 • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
 • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Zielona Góra.pdf)statut PSF w Zielonej Górze[ ]9107 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Zielonej Górze


                                                                  Rekrutacja na rok szkolny 2017/18
                                                               Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:   
23 1060 0076 0000 3300 0051 1917
z dopiskiem: wpisowe do studium w Zielonej Górze

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 10 w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25a w sali nr 115. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

 Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Zielona Góra.doc)Podanie Zielona Góra.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Zielona Góra.pdf)Podanie Zielona Góra.pdf[ ]74 kB

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zielonej Górze

Policealne Studium Farmaceutyczne w Zielonej Górze, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2001 r.
Jego siedziba jest zlokalizowana w centrum Zielonej Góry przy ul. Kupieckiej 49b. Tu mieszczą się laboratoria i sekretariat studium. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ekologicznych przy ul. Francuskiej 25a.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2001 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami egzaminatora, lekarz oraz kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze. Każdy uczeń ma do dyspozycji stanowisko do wykonania leku recepturowego, zestaw surowców i sprzętu do ćwiczeń

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas najwyższa corocznie w woj. lubuskim zdawalność egzaminu zawodowego - 100% w 2015 r. i bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu.Szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!


Strona internetowa Policealnego Studium Farmaceutycznego w Zielonej Górze