Wszyscy tegoroczni absolwenci studium w Wyszkowie zdali w tym roku państwowy egzamin zawodowy i otrzymali dyplom technika farmaceutycznego.

Szkoła prowadzi nabór na kierunki:

- technik farmaceutyczny,
- technik masażysta.