Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Warszawie Białołęce

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września!

Zapisz się jeszcze dziś!


Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie -> [poniżej w załącznikach],
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły), w załączniku - wykaz przychodni wykonujących bezpłatne badania na skierowanie ze szkoły
- trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:
36 1060 0076 0000 3300 0068 2112
z dopiskiem: wpisowe do studium w Warszawie Białołęce

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 106 pon. - pt. w godz. 9-14. W innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym. Spotkanie rekrutacyjne i początek zajęć I roku odbędzie się 3 września (sobota) o godz. 8 w siedzibie studium (Zespół Szkół nr 106) w sali nr 53. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

czesne - 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

- 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

- odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
- podręczniki;
- praktyki zawodowe;
- zaświadczenia do ZUS i KRUS;
- świadectwa szkolne;
- egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
- miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE