Policealne Studium Farmaceutyczne w Warszawie Białołęce

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod nr 388Z.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 106 w Warszawie, ul. Vincenta van Gogha 1

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane decyzją nr 45/BE/2010 z dnia 19 mają 2010 r. Prezydenta m. st. Warszawy

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Warszawa.pdf)statut PSF w Warszawie Białołęce[ ]9383 kB