Wszyscy absolwenci studium zdali w tym roku państwowy egzamin zawodowy.

Szkoła prowadzi nabór na kierunek  technik farmaceutyczny.
Spotkanie rekrutacyjne dla I roku i początek zajęć 9 września (sobota) o godz. 8 w Zespole Szkół Nr 106 (siedziba studium) w sali nr 53.