Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Stargardzie


Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września. Zapisz się już dziś! Wpisowe "0 zł"!!!

Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły przed rozpoczęciem I semestru. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Opłata za naukę:

 • czesne 1100 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 220 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

 Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Stargard.doc)Podanie Stargard.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Stargard.pdf)Podanie Stargard.pdf[ ]73 kB