Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Stargardzie Szczecińskim

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ewidencji działalności oświatowej pod nr OK.3.Żi.4321-99/08.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Kluczewie przy ul. Śniadeckiego 4-6

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.2008 r. nadane przez Starostę Stargardzkiego decyzją nr OK.3.Żi-4324-38 z dnia 13 marca 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.
Egzamin zawodowy
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Stargard.pdf)statut PSF w Stargardzie[ ]9156 kB