Wszyscy tegoroczni absolwenci studium w Stargardzie zdali w tym roku państwowy egzamin zawodowy i uzyskali dyplom technika farmaceutycznego.