Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Słupsku
 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od wrześniaZapisz się już dziś! Wpisowe "O"zł !!!
zawód: technik farmaceutyczny

Warunki rekrutacji:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

•  podanie -> [poniżej w załącznikach],
•  świadectwa ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły) - szkoła finansuje badania w gabinecie lekarskim w Słupsku przy ul. Wileńskiej 30, pok. 201, który jest czynny w dniach: pon. śr. 8-10, wt. czw. 14.30-16.30,
•  trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
•  kserokopia dowodu osobistego
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 9 września. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Opłata za naukę:

czesne:
•   technik farmaceutyczny - 1400 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 280 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
•    podręczniki;
•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne;
•    egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Słupsk.doc)Podanie Słupsk.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (Podanie Słupsk.pdf)Podanie Słupsk.pdf[ ]74 kB