Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny,
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

Studium zostało wpisane w dniu 10 sierpnia 1999 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Łomża - zaświadczenie nr 9/99.

Siedziba Studium:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży przy pl. Kościuszki 3

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.1999 r. nadane przez Prezydenta Miasta Łomży decyzją nr ZOSiP-III-021/1/9/99/D z dnia 10 sierpnia 1999 r.

Nadzór pedagogiczny:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku (oddział zamiejscowy w Łomży)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Łomża.pdf)statut PSF w Łomży[ ]9099 kB