Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61, tel. kom. 532 590 217
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży

 

Kierunki kształcenia:

technik farmaceutyczny,
technik masażysta

Rejestracja szkoły:

Studium zostało wpisane w dniu 10 sierpnia 1999 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Łomża - zaświadczenie nr 9/99.

Siedziba Studium:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży przy pl. Kościuszki 3

Uprawnienia szkoły publicznej:

od dnia podjęcia działalności, tj. od 1.09.1999 r. nadane przez Prezydenta Miasta Łomży decyzją nr ZOSiP-III-021/1/9/99/D z dnia 10 sierpnia 1999 r.

Nadzór pedagogiczny:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku (oddział zamiejscowy w Łomży)

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Łomża.pdf)statut PSF w Łomży[ ]9099 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Łomży
 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się jeszcze dziś! Wpisowe "0 zł"!!! 

Warunki rekrutacji na kierunki: technik farmaceutyczny, technik masażysta

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
• podanie -> [poniżej w załącznikach],
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły), wykaz placówek medycyny pracy przyjmujących kandydatów do szkół
• trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
• kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 29 sierpnia (poniedziałek) o godz. 10.30 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, Pl. Kościuszki 3 w sali nr 10. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Opłata za naukę:

czesne:
•   technik farmaceutyczny - 1500 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 300 zł bez wakacji),
•   technik masażysta – 1000 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 200zł bez wakacji).

Otrzymasz zniżkę:
•    5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:
•    odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;

podręczniki;
•    praktyki zawodowe;
•    zaświadczenia do ZUS i KRUS;
•    świadectwa szkolne;
•    egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
•    miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Łomża.doc)podanie Łomża.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (podanie Łomża.pdf)podanie Łomża.pdf[ ]73 kB

Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży jest jedną z najstarszych szkół farmaceutycznych niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1999 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Łomży przy pl. Kościuszki 2 (w soboty i niedziele słuchacze mają możliwość bezpośredniego kontaktu z dyrektorem i sekretarką). Z kolei sekretariat szkoły mieści się w lokalu SSP "Stopka" (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Kształcimy od 1999 r. w zawodzie technik farmaceutyczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu i interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia i dobra zdawalność państwowego egzaminu zawodowego. W 2013 roku nasza absolwentka została laureatką medalu Primus Optimorum.

Oferujemy też kształcenie w przydatnym zawodzie technika masażysty.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!