Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie

Kierunki kształcenia:

Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok. Miejsca pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.

Rejestracja szkoły:
Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Krosno pod numerem ewidencyjnym 48/2010.

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Krosno.pdf)statut PSF w Krośnie[ ]9235 kB