Tylko jedna osoba nie uzyskała wymaganych 75 punktów z części praktycznej egzaminu zawodowego, ale pozostałe zdające zostały wysoko ocenione. Przez ostatnie 2 lata szkoła miała 100% zdawalność.

Szkoła prowadzi nabór na kierunki:

- technik farmaceutyczny,
- opiekun medyczny,
- higienistka stomatologiczna

Uwaga!!! Wszyscy uczniowie szkoły oraz osoby przez nich polecone mogą skorzystać ze zniżki w opłacie za kurs na prawo jazdy.