Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Koszalinie


Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września!  Zapisz się już dziś!
Początek zajęć 8 września (piątek)

Warunki rekrutacji:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku:
64 1060 0076 0000 3300 0051 1858
z dopiskiem: wpisowe do studium w Koszalinie
 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia. Ważna kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym w dniu 29 sierpnia (wtorek) o godz. 16 w sali nr 601 w budynku "Związkowiec" w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 137/139. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1650 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 330 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Koszalin.doc)Podanie Koszalin.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Koszalin.pdf)Podanie Koszalin.pdf[ ]76 kB