Policealne Studium Farmaceutyczne w Koszalinie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalin pod poz. 133 - zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 13.09.2005 r.

Siedziba Studium:

Sekretariat: 75-604 Koszalin ul. Zwycięstwa 137/139, lok. 604 (VI piętro w biurowcu tzw."Związkowcu")
Zajęcia edukacyjne odbywają się w Zespole Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Andersa 30

Uprawnienia szkoły publicznej:

Nadane przez Prezydenta Miasta Koszalin decyzją nr 13/05 z dnia 13.09.2005 r.

Nadzór pedagogiczny:

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Koszalin.pdf)statut PSF w Koszalinie[ ]9117 kB