100% absolwentów studium w Kętrzynie zdało w tym roku państwowy egzamin zawodowy i uzyskało tytuł technika farmaceutycznego. W roku ubiegłym także 100%.

Szkoła prowadzi prowadzi nabór na kierunki:
- technik farmaceutyczny,
- liceum dla dorosłych