Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Medycznego w Iławie

Kierunki kształcenia w Studium:
technik farmaceutyczny - nauka trwa 2 lata
opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok

Uwaga! nowe kierunki opiekuńcze w szkole zaocznej dla dorosłych:
opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata
opiekun osoby starszej - 2 lata
opiekunka środowiskowa - 1 rok
asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się już dziś! Wpisowe "0 zł"!!!

Warunki rekrutacji:
Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie w sekretariacie szkoły, badania bezpłatne dla osób ze skierowaniem ze Studium Medycznego w Iławie wykonuje Ośrodek Zdrowia Rodzina w Iławie przy ul. Jana PAwła II 14 we wtorki w godz. 9-12 i czwartki w godz. 14.30-17),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym 9 września. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Opłata za naukę - oferta dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017
czesne:

 • technik farmaceutyczny - 1100 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 220 zł bez wakacji),
 • zawody opiekuńcze - 750 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 150 zł bez wakacji).

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały, książki i sprzęt do ćwiczeń;
 • podręczniki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzaminy zawodowe (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

Zarejestruj się ON-LINE