Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Gdańsku
siedziba: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
80-058 Gdańsk-Orunia, ul. Smoleńska 5/7
tel. (58) 309 05 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły w okresie wakacyjnym czynny jest pn.-pt. w godz. 9-14.

Policealne Studium Farmaceutyczne w Gdańsku

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska pod Nr 57/ST/01.

Siedziba Studium:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, Gdańsk-Orunia, ul.Smoleńska 5/7

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nr WSS.I-4311/NP.-ST/117/ER/01 z dnia 10.09.2001 r.

Nadzór pedagogiczny:

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

 • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
 • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
 • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
 • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
 • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
 • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
 • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy
 
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Gdańsk.pdf)statut PSF w Gdańsku[ ]9119 kB

Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Gdańsku

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18!  Zapisz się jeszcze dziś!Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.


Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły) - szkoła finansuje badania w przychodni Portus (Gdańsk Nowy Port, ul. Wyzwolenia 49),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.
Nr rachunku:
20 1060 0076 0000 3300 0051 1874
z dopiskiem: wpisowe do studium w Gdańsku

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem zajęć. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • książki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec, sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (Podanie Gdańsk.doc)Podanie Gdańsk.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (Podanie Gdańsk.pdf)Podanie Gdańsk.pdf[ ]76 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Gdańsku


Policealne Studium Farmaceutyczne w Gdańsku - prowadzone przez Stowarzyszenie „STOPKA”, jest pierwszą niepubliczną szkołą medyczną w Gdańsku. Jego siedziba mieści się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku-Orunii.


Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2002 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele. Pięciu wykładowców ma tytuł doktorski.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii, Pharmindex.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego.

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego. W 2015 roku tylko jedna osoba nie zdała w całości egzaminu. W 2013 roku nasza absolwentka została laureatką nagrody i medalu Primus Optimorum.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!