Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

szkoła jest wpisana pod nr 87 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego

Siedziba Studium:

Liceum Ogólnokształcące im. Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzjš Starosty Ciechanowskiego z dnia 6 maja 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Ciechanów.pdf)statut PSF w Ciechanowie[ ]9114 kB