Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
tel. (86) 216 42 61
faks (86) 215 11 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkoly.stopkapress.com.pl

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie
siedziba: Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Zygmunta Krasińskiego

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
tel. kom. 784 673 863 (sektetariat)
tel. kom. 602 643 692 (dyrektor)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

szkoła jest wpisana pod nr 87 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego

Siedziba Studium:

Liceum Ogólnokształcące im. Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66

Uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane Decyzjš Starosty Ciechanowskiego z dnia 6 maja 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

 • nauka trwa 2,5 roku;
 • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
 • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
 • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
 • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Ciechanów.pdf)statut PSF w Ciechanowie[ ]9114 kB
Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Ciechanowie


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - zajęcia od września! Zapisz się jeszcze dziś!

Warunki rekrutacji:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie -> [poniżej w załącznikach],
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technika farmaceutycznego (skierowanie w sekretariacie szkoły), w załączniku - wykaz przychodni wykonujących bezpłatne badania na skierowanie ze szkoły
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.
Nr rachunku:
81 1060 0076 0000 3300 0057 6639
z dopiskiem: wpisowe do studium w Ciechanowie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się 27 sierpnia (sobota) od godz. 9. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec, sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Ciechanów.doc)podanie Ciechanów.doc[ ]38 kB
Pobierz ten plik (podanie Ciechanów.pdf)podanie Ciechanów.pdf[ ]75 kB
Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie

Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", istnieje od 2008 r. Jego siedziba mieści się w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 66.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód w dwa lata, dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Kształcimy od 2008 roku w zawodzie technika farmaceutycznego.

Cieszymy się dobrą opinią aptekarzy zatrudniających naszych absolwentów.

Uczymy w systemie weekendowym: piątek po południu, sobota, niedziela.

Dajemy wszystkim szansę zdobycia zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Gwarantujemy pełną realizację programu nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego, umiarkowane stałe czesne (patrz zakładka rekrutacja).

Zatrudniamy stałą doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci z uprawnieniami egzaminatora i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Zapewniamy bezpłatne materiały i substancje do ćwiczeń, literaturę fachową, w tym wszystkie aktualne wydania Farmakopei Polskiej, Leki współczesnej terapii.

Udostępniamy każdemu uczniowi zestaw podręczników wartości ponad 500 zł:
1. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych, t.I i II, Modnicki,
2. Receptura apteczna, Jachowicz,
3. Ćwiczenia z receptury, Krówczyński, Jachowicz,
4. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji, Kohlmünzer,
5. Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Borodulin-Nadzieja,
6. Mały atlas anatomiczny, Aleksandrowicz,
7. Podręcznik pierwszej pomocy,
8. Praktyczne obliczenia farmaceutyczne,
Bonner,
9. Język angielski w aptece lub Język niemiecki w aptece, Carra,
10. Język migow
y w terapii, Szczepankowski
i inne ze szkolnego księgozbioru

Finansujemy praktyczną naukę zawodu, interesujące wycieczki dydaktyczne.

Prowadzimy bez dodatkowych opłat naukę języka angielskiego lub niemieckiego, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

Umożliwiamy uczniom przystępowanie do państwowego egzaminu zawodowego w szkole. Studium ma status ośrodka egzaminacyjnego. 

Wyróżnia nas już potwierdzona bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego - 96% w 2013 r. i 95% w 2014 r.

Warto pamiętać, że szkoły "Stopki" to szkoły godne zaufania!