Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach pod numerem OKZ.4321-4/10 (zaświadczenie z dnia 21.09.2010 r.)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół w Chojnicach, ul. Nowe Miasto 4-6

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 21.09.2010 r.

Nadzór pedagogiczny:

Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa 2,5 roku;
  • dogodne godziny kształcenia dla osób pracujących;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończącnaukę uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin zawodowy:
Uczniowie Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Chojnice.pdf)statut PSF w Chojnicach[ ]9080 kB