Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Komunikaty
 - dla zdających egzamin zawodowy w czerwcu 2016 r.
   Termin przekazania szkołom wyników oraz świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 26 sierpnia  (piątek)