Szczegółowe informacje dla kandydatów do Policealnego Studium Farmaceutycznego w Augustowie

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - zajęcia od września! Zapisz się jeszcze dziś!

Warunki rekrutacji na kierunek technik farmaceutyczny:

Do studium przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • podanie,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie w sekretariacie szkoły),
 • trzy zdjęcia o formacie 37 x 52 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty wpisowego z nazwą studium.

Wpisowe w wysokości 100 zł można wpłacić w sekretariacie szkoły lub na konto:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka",
18-403 Łomża, al. Piłsudskiego 83
Nr rachunku: 90 1060 0076 0000 3300 0071 5575
z dopiskiem: wpisowe do studium w Augustowie

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Ważna jest kolejność składania podań.

Przyjęcie do studium odbywa się bez egzaminu wstępnego na spotkaniu rekrutacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia jest prawidłowość złożonych dokumentów i podpisanie umowy o naukę. Kandydat ma prawo do zwrotu wpisowego, jeśli zawiadomi szkołę o rezygnacji z przyjęcia do studium do dnia spotkania rekrutacyjnego.

Opłata za naukę:

 • czesne 1250 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych po 250 zł bez wakacji)

Otrzymasz zniżkę:

 • 5% za płatność za semestr z góry

Nie płacisz za:

 • odczynniki chemiczne, materiały i sprzęt do ćwiczeń;
 • książki;
 • praktyki zawodowe;
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS;
 • świadectwa szkolne;
 • egzamin zawodowy (w pierwszym podejściu);
 • miesiące wakacyjne lipiec i sierpień.

 

Zarejestruj się ON-LINE

 

Załączniki:
Pobierz ten plik (podanie Augustów.doc)podanie Augustów.doc[ ]37 kB
Pobierz ten plik (podanie Augustów.pdf)podanie Augustów.pdf[ ]73 kB