Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie

 

Kierunek kształcenia:

technik farmaceutyczny

Rejestracja szkoły:

Studium jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Augustowskiego pod nr 26 (zaświadczenie nr 1/2011)

Siedziba Studium:

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6

Uprawnienia szkoły publicznej:

nadane decyzją Starosty Augustowskiego nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

Nadzór pedagogiczny:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku

Organ prowadzący:

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:

  • nauka trwa dwa lata (cztery semestry), klasyfikacja jest po każdym semestrze;
  • kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
  • zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek po południu), sobotę i niedzielę;
  • liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
  • ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
  • kończąc IV semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
  • absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.
Egzamin zawodowy - informator
 
Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Augustów.pdf)statut Augustów.pdf[ ]9050 kB