O nas

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży istnieje od 1981 roku. Prowadzi działalność kulturotwórczą, wydawniczą i oświatową.

 

Tradycja

W szkolnictwie medycznym działamy od 1999 roku. Najstarszą szkołą jest Policealne Studium Farmaceutyczne w Łomży, rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Obecnie prowadzimy 15 szkół o kierunku technik farmaceutyczny i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Stowarzyszenie Stopka jest wydawcą pierwszego i jedynego zatwierdzonego przez MEN podręcznika – Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. I oraz Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych t. II.

Farmakologia dla policealnych szkół farmceutycznych. Tom I Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych. Tom II

 

 

 Zapewniamy:

* wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców,

* przyjazną atmosferę

 

U nas

Absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Uczniowie szkoły po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS