Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Szczecinie

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Szczecinie
siedziba: Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana
70-833 Szczecin ul. Portowa 21