Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Koszalinie

Telefon

+48 509 239 807

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Koszalinie

Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
75-604 Koszalin ul. Chałubińskiego 15

W okresie wakacyjnym interesanci przyjmowani są w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 509 293 807