Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Gdańsku

Telefon

58 309 05 06

Adres

Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Gdańsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
ul. Smoleńska 5/7
80-058 Gdańsk-Orunia