Primus Optimorum

Marta Wyrkowska - absolwentka Policealnego Studium Farmaceutycznego w Łomży została w 2013 r. laureatką Złotego Medalu Primus Optimorum. Na egzaminie zawodowym w etapie praktycznym zdobyła 100 punktów na 100 możliwych.